בכל פנייה, שאלה, קישורים שלא עובדים וכדומה, אנא שלחו מייל - נתייחס לכל פנייה ברצינות ובייעילות
הצעות ייעול
מכירות
באגים ו/או קישור לא פעיל
לשליחת תמונות של עד 1 מגה